Ekspedicija 19 : Slediti Isusa

93. Dođi Isusu

Da li voliš da praviš modele od plastičnih kockica ili od nekih drugih stvari? Koji je najveći model koji si napravio? Koji je bio najkomplikovaniji dizajn koji si koristio?

Kada praviš neki model, kako uspevaš da spojiš delove? Šta ih sprečava da se raspadnu?

Da li si nekada posmatrao zid napravljen od cigle ili kamena? Zidari poslažu jedan red cigala; zatim se postaraju da sledeći red cigala preklopi spojeve prvog reda. Zašto misliš da tako grade? Zašto ne stave jednu ciglu preko druge?
Dođi Isusu
Vi koji nekad niste bili narod Božiji – sad ste Božiji narod, vi koji nekad niste bili pomilovani – sad ste pomilovani.

Šta se događalo do sada

Petar je bio jedan od prvih Isusovih učenika. On je bio onaj koji je hodao do Isusa po moru – i onaj koji se odrekao Isusa kad je Isus bio uhapšen. Ali posle vaskrsenja, Petar je hrabro govorio o Isusu drugim ljudima. On je bio jedan od vođa crkve u Jerusalimu i pisao je pisma hrišćanima koji su bili proterani odatle. Ovde, on ih podseća na to šta je Isus uradio za njih. On im kaže da oni moraju biti spremni da pate zbog vere. On ih ohrabruje da žive za Boga i da ga vole svim svojim srcem.

1. Petrova 2:1–10

Započni ekspediciju tako što ćeš pronaći i pročitati biblijski stih u Prvoj poslanici Petrovoj 2:10.
Vi koji nekad niste bili narod Božiji – sad ste Božiji narod, vi koji nekad niste bili pomilovani – sad ste pomilovani.

Sada pročitajte zajedno 1. Petrovu 2:1–10.
Odbacite, dakle, svaku zloću i svaku prevaru, i licemerstva, i zavisti, i sva opadanja, kao novorođena deca treba da želite duhovno, pravo mleko, da njim uzrastete za spasenje, ako ste „okusili da je Gospod dobar“. Prilazite k njemu, živom kamenu, koji su, doduše, ljudi odbacili, ali je pred Bogom izabran i dragocen, pa se i sami kao živo kamenje uziđujte u duhovni dom, u sveto sveštenstvo, da posredstvom Isusa Hrista prinesete duhovne žrtve koje su Bogu ugodne. Zato u Pismu stoji: „Evo postavljam ugaoni kamen na Sionu, izabran i dragocen, i ko u njega veruje neće se postideti.“ Tako njegova dragocena vrednost služi na dobro vama koji verujete, a za one koji ne veruju „kamen koji odbaciše zidari, taj posta kamen ugaoni“ i „kamen spoticanja i stena sablazni“, na koju se spotiču oni što se ne pokoravaju reči, na što su i određeni, a vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost; vi koji nekad niste bili narod Božiji – sad ste Božiji narod, vi koji nekad niste bili pomilovani – sad ste pomilovani.

Šta se posle dogodilo

Živeti kao hrišćanin može biti teško, jer to znači da treba da živimo drugačije od drugih. Petar je to znao – zato je ohrabrivao Isusove sledbenike da ne odustanu. Drugi vide dobra dela koja mi činimo. Najvažnije je da Bog vidi šta mi činimo. Ipak, koliko god teško da bude, mi smo sigurni u Isusu.

Istraži Bibliju

Odgovorite zajedno na pitanja na strani 120 u knjizi Velika biblijska ekspedicija.

Da li si znao

Da li si znao...? Petar je bio jedan od dvanaestorice Isusovih prijatelja i prvi koji je pričao drugima o Isusu. Saznaj više o tome u Petnaestoj ekspediciji. Prva poslanica Petrova U Novom zavetu imamo dve Petrove poslanice. Ova je napisana za hrišćane koji su bili progonjeni jer su verovali u Isusa. Ugaoni kamen (temeljac) Kod gradnje zgrade, ugaoni kamen (kamen temeljac) se prvi postavlja, a sve drugo kamenje se stavlja na ovaj kamen, tako da je on veoma važan.

 

Razgovor s Bogom

„Gospode Bože, pomozi mi da te bolje upoznam. Pomozi mi da naučim da te sledim prisnije. I pomozi mi da otkrijem kako je dobro što te imam u svom životu.“

Isprobaj ovo

Da li se ponekad osećaš nesigurno u vezi s Bogom? Ne radi se o tome kako se mi osećamo već šta Bog kaže.
Isus je uvek tu za nas. Pogledaj Matej 28:20 i vidi njegovo obećanje.
Za hrišćanina je bitno u koga veruje a ne koliko je dobar. Pročitaj kako Pavle to objašnjava u Rimljanima 10:9.
Mi svi prolazimo kroz teške trenutke. Bog nije obećao da će takve trenutke skloniti od nas. Ali obećava da će biti s nama. Vidi ostatak 1. Petrove i vidi kako Petar ohrabruje ljude koji pate i koji su progonjeni. Kada si nesiguran u vezi s Bogom ili si u teškoj situaciji, razgovaraj s njim i pouzdaj se u njegova obećanja.