Ekspedicija 19 : Slediti Isusa

95. Volite jedan drugoga

„Srećan sam što si moj prijatelj.“ Da li si to nekome rekao?

Da li je to neko nekad rekao tebi?

Seti se dobrih prijatelja iz škole ili crkve. Šta ih čini posebnima?
Volite jedan drugoga
Dragi moji, volimo jedan drugog, jer je ljubav od Boga i svako ko voli od Boga je rođen, i poznaje Boga.

Šta se događalo do sada

Jovan je bio jedan od prvih Isusovih učenika. On je napisao Evanđelje po Jovanu. Kasnije, kao crkveni vođa, on je pisao poslanice ranim hrišćanima. On je želeo da oni znaju koliko je važno voleti druge. Nema mesta za mržnju prema drugima. Isus je pokazao svoju ljubav tako što je dao svoj život za nas. Ponekad, ljudi nam otežavaju, ali Božiji Sveti Duh je moćan i on nam pomaže da ostanemo verni Isusu.

1. Jovanova 4:7–21

Započni ekspediciju tako što ćeš pronaći biblijski stih u Prvoj poslanici Jovanovoj 4:7.
Dragi moji, volimo jedan drugog, jer je ljubav od Boga i svako ko voli od Boga je rođen, i poznaje Boga.


Sada pročitajte zajedno 1. Jovanovu 4:7–21.
Dragi moji, volimo jedan drugog, jer je ljubav od Boga i svako ko voli od Boga je rođen, i poznaje Boga. A ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav. Po tom se pokazala Božija ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog Sina – da mi njime živimo. Ljubav je u ovome: ne da smo mi zavoleli Boga, nego je on zavoleo nas i poslao svoga Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe. Dragi moji, ako je Bog tako zavoleo nas, i mi smo dužni da volimo jedan drugoga. Boga nikad niko nije video; ako volimo jedan drugog, Bog ostaje u nama i njegova ljubav je savršena u nama. Po tome poznajemo da ostajemo u njemu i on u nama, što nam je dao od svoga Duha. I mi gledasmo i svedočimo da je Otac poslao Sina kao spasitelja sveta. Ako ko ispovedi da je Isus Sin Božiji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali i verovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav i ko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. Ljubav je kod nas došla do savršenstva u tome da mi imamo pouzdanje na sudnji dan; jer kakav je on, takvi smo i mi na ovom svetu. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah ima kaznu; a ko se boji nije došao do savršenstva u ljubavi. Mi volimo zato što je on prvi zavoleo nas. Ako ko kaže: volim Boga, a mrzi svoga brata, lažov je; jer ko ne voli svoga brata koga je video, ne može voleti Boga koga nije video. I ovu zapovest imamo od njega: ko voli Boga, da voli i svoga brata.

Šta se posle dogodilo

Bog je ljubav i ako kažemo da smo njegovi, onda Božija ljubav treba da bude vidljiva u našim životima: „Ko voli Boga, da voli i svoga brata.“

Istraži Bibliju

Odgovorite zajedno na pitanja na strani 120 u knjizi Velika biblijska ekspedicija.

Da li si znao

Da li si znao...? Jovan Pismo je najverovatnije napisao isti Jovan koji je napisao evanđelje, ali se ne zna koje pismo je prvo napisano. Kome? Ovo pismo nije napisano određenoj crkvi već je napisano hrišćanima koji su zbunjeni oko detalja vere i kako da žive hrišćanski život.

 

Razgovor s Bogom

Moli se da budeš podrška ljubavi nekome ko je danas u potrebi.

Isprobaj ovo

Isprobaj se u ovom kvizu sa svojim biblijskim učiteljem. (Odgovori su na kraju.)

1. Koliko puta se reč ljubav spominje u ovim stihovima?
2. Vidi 9. stih. Koji je Božiji plan za nas?
3. Vidi 10. stih, šta je zapravo ljubav?
4. Šta nam 11. stih kaže da treba da činimo kad volimo Boga?
5. Po 12. stihu, ko je video Boga?
6. Vidi 14. stih, zašto je Bog poslao Isusa?
7. Vidi 21. stih, koje dve stvari nam Bog kaže da treba da činimo?
8. Koliko se puta reči „da volimo jedni druge“ pojavljuju u ovim stihovima?

Odgovori: 1 oko 12 ili 13 puta, zavisno od prevoda; 2 Život; 3 Božija ljubav za nas; 4 Volite jedan drugoga; 5 Niko; 6 Bog ga je poslao da spase svet; 7 Volite Boga i volite jedan drugoga; 8 oko 3 ili 4 puta, zavisno od prevoda.

Sada razgovarajte o još jednom pitanju:
• Šta treba da činimo u vezi sa onim što ovi stihovi govore?