Ekspedicija 19 : Slediti Isusa

92. Nova osoba

Nova osoba

Razgovarajte jedni s drugima

Razgovarajte jedni s drugima
Evo šta se dogodilo kada su Nadin i njen prijatelj Andreas zajedno pročitali ovu biblijsku priču.


Nadin ima 9 godina i živi u Nemačkoj.

Nadin nije razumela i zato je upitala: „Zašto su svi oni umrli?“

Andreas je odgovorio: „Pavle govori o ljudima koji žive sa Isusom. On je još jednom objasnio šta znači kada počneš da veruješ u Boga. Iako je Bog stvorio ljude, niko ne može da živi u Božijoj prisutnosti. Zato što svi žive na način koji Bog ne može da prihvati. Mi činimo stvari koje su pogrešne. Biblija takve stvari naziva „krivicom“ ili „grehom“. Kada je Isus umro na krstu, on to nije uradio zbog sebe već zbog čovečanstva. On je kažnjen za sva loša dela koja su ljudi uradili. Svi koji veruju u to, kao da su zajedno sa Isusom bili razapeti na krstu. Takva osoba bi rekla: Isusova smrt se desila zbog mene. Isus je bio kažnjen zbog mog greha. Sada ja mogu da živim u Božijoj prisutnosti. Zato Pavle piše: Zato što je Isus umro na krstu, mi smo svi umrli na krstu. Sada pripadamo Bogu.“