Ekspedicija 19 : Slediti Isusa

94. Vera i dela

Šta bi rekao za nekoga ko kaže da je tvoj najbolji prijatelj ali s tobom nikada ne deli svoje slatkiše ili igračke?

Nije dovoljno da se samo kažu lepe stvari. Šta još treba da učiniš?

Da li si nekada nekome rekao: „Izgledaš umorno.“ Šta bi mogao da učiniš?
Da li si nekada nekome rekao: „Propustio si mnogo lekcija kad nisi bio u školi.“ Šta bi mogao da učiniš?
Da li možeš da se setiš nečega što možeš danas nekome da kažeš i uradiš za njega ili nju?
Vera i dela
Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva.

Šta se događalo do sada

Jakov ima veoma praktičnu poruku. Mi rastemo u veri kada stvari postanu teže. Naš život mora da pokaže našu veru. Mi ne treba da se ophodimo prema nekima kao da su bolji od drugih. Mi treba da volimo druge kao što volimo sebe. Jakov nas ohrabruje ne samo da slušamo Boga već da mu budemo i poslušni.

Jakovljeva 2:14–26

Započni ekspediciju tako što ćeš pronaći biblijski stih u Poslanici Jakovljevoj 2:17.
Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva.

Sada pročitajte zajedno Jakov 2:14–26.
Kakva je korist, braćo moja, ako ko govori da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasti? Ako su brat ili sestra neodeveni i oskudevaju u svakodnevnoj hrani, pa im neko od vas kaže: idite s mirom, utopljavajte se i nasitite se, a ne date mu što je telu potrebno, kakva korist? Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. Ali neko će reći: ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ti veruješ da ima samo jedan Bog? Dobro činiš; i demoni to veruju i drhte. Hoćeš li pak da saznaš, prazni čoveče, da vera bez dela ništa ne vredi? Naš otac Avraam nije li po delima opravdan, kada je prineo svoga sina Isaaka na žrtvenik? Vidiš da je vera sarađivala sa njegovim delima, i vera je delima došla do svog ispunjenja. I ispuni se Pismo koje govori: „Poverova Avraam Bogu i uračuna mu se u pravednost, i nazva se prijatelj Božiji.“ Vidite da se čovek opravdava delima, a ne samo verom. Isto tako i Raava bludnica zar se ne opravda delima, kad primi vesnike i izvede ih drugim putem? Kao što je, naime, telo bez duha mrtvo, tako je mrtva i vera bez dela.

Šta se posle dogodilo

Jakov nas ohrabruje ne samo da slušamo Boga već da mu budemo i poslušni. On kaže da takav život zahteva samokontrolu; mi treba da se pobrinemo da ostanemo blizu Boga. Jakov završava tako što ohrabruje svoje čitatelje da budu strpljivi i da se mole – za sebe i druge.

Istraži Bibliju

Odgovorite zajedno na pitanja na strani 120 u knjizi Velika biblijska ekspedicija.

Da li si znao

Da li si znao...? Jakov Nije sigurno o kom „Jakovu“ se radi. Moguće je da je to bio Isusov brat koji je postao jedan od vođa prve hrišćanske crkve u Jerusalimu. Kome? Pismo nije pisano određenoj crkvi već svim hrišćanima, na celom svetu. Pisani materijal Pisma Novoga zaveta pisana su na papirusu, koži ili životinjskoj koži od koje je pravljen pergament. Ovo je savijano u svitak koji je posle mogao da se produži dodavanjem drugog materijala.

 

Razgovor s Bogom

„Gospode, pomozi mi da ti služim svojim životom i da ti budem odan prijatelj, kao što si ti meni odan prijatelj.“

Razgovarajte jedni s drugima

Evo šta se dogodilo kada su Leksi i njena mama Natalija zajedno pročitale ovu biblijsku priču.

Leksi ima 10 godina. Ona voli da pleše i da jaše konje.
Leksi je upitala: „Da li 17. stih znači da ako su ljudi u potrebi a ti se ne uključiš da im pomogneš već samo kažeš lepe stvari da bi se oni osećali dobro, da im u stvari uopšte nisi ni pomogao?“


Natalija je odgovorila: „Kada Bog dovede na tvoj put ljude koji imaju fizičku, emotivnu ili duhovnu potrebu, Bog želi da posvetimo vreme kako bismo im pomogli na bilo koji način. Reći lepe stvari ljudima da bi se oni osećali bolje samo je početak služenja ljudima koji su u potrebi. Bog želi da vidi kako ono što govorimo sprovodimo u delo i pomažemo ljudima, isto onako kao što želi da vidi našu veru koja donosi plodove Duha svakoga dana našega života. Kada podržimo svoje reči svojim delima, to pokazuje pravu želju našeg srca.“

Šta bi ti rekao?


Isprobaj ovo

Koliko ljubaznih stvari možeš da uradiš u jednoj nedelji? Ne moraš da se penješ na planinu ili da trčiš maraton – već samo male, obične, svakodnevne stvari da bi pokazao svoju dobrotu drugima. Kod kuće, možeš da pospremiš sobu, mesto gde kućni ljubimac prebiva, ili da obaviš neke kućne poslove bez pitanja; u školi, možeš da opereš četkice ili da vratiš stolice na mesto. Takođe, stvari koje govoriš mogu biti prijatne – zahvali osobi koja je spremila obrok; zahvali vozaču kada izađeš iz autobusa, reci prijatelju vic da bi ga razveselio kada nije raspoložen. Vidi kako dobar možeš postati u primećivanju dobrih stvari koje možeš da uradiš ili kažeš – i dok ih činiš, čini to tiho i bez hvalisanja.

Zašto ne bi sebi postavio neki cilj? Postaraj se za sedam stvari tokom nedelje (jedna stvar po danu). Ako vidiš da ti to ne pada teško, nastavi to da činiš i sledeće nedelje... i nedelju nakon te.... i sledeće nedelje... dok to ne postane nešto što radiš bez razmišljanja.